OBOR VÝTVARNÝ

Školné pro rok 2018-2019
 
Výtvarný obor
   240,- Kč / měsíc 
Přípravný výtvarný obor
   240,- Kč / měsíc 
 
 
Pro přijetí žáků do výtvarného oboru bude rozhodující estetické výtvarné cítění.

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. Obor má výrazný pracovní charakter a využívá řadu různých materiálů a pomůcek. Základem jsou vzdělávací oblasti Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění.

 
Vyučovaný předmět  :  Výtvarná tvorba  zahrnuje :

                                     - plošnou tvorbu

                                     - prostorovou tvorbu

                                     -objektovou a akční tvorbu

 
Keramika