OBOR TANEČNÍ

Školné pro rok 2019-2020
 
Taneční obor
220,- Kč / měsíc 
Přípravný taneční obor
220,- Kč / měsíc 
 
Pro přijetí žáků do tanečního oboru budou
rozhodující pohybové a rytmické schopnosti.
Charakteristika tanečního oboru
 
          Tanec jako rytmicko melodické ztělesnění vnitřních  pocitů je projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým  ve formě i obsahu, současně má však přísný řád, jehož zvládnutí je podmínkou kultivovaného, harmonického, múzického a výrazného tanečního projevu.
          Vyučovacími předměty jsou tyto: taneční průprava, současný tanec, klasický tanec, lidový tanec a taneční praxe.
          Rovněž působí v rámci tanečního oboru choreografická formace Aplomb a dvě skupiny mažoretek

 
 
Obor taneční ZUŠ PŘÍBOR
 
 
 
 

Taneční průprava
 
          rozvíjí elementární taneční techniku a taneční projev žáků. Rozvíjí hudební cítění a podněcuje citlivou a přesnou reakci na změny tempa, rytmu, melodie a dynamiky.

OBOR TANEČNÍ PRŮPRAVA
Současný tanec

          učí uvědoměle ovládat tělo z těžiště, vypracovávají švihy, vlny,impulsy a skoky.
          vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby různých stylových období

 OBOR TANEČNÍ SOUČASNÝ TANEC

 
Taneční praxe
 

          příprava tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení a soutěže.

TANEČNÍ OBOR
Choreografická formace APLOMB
 
          Soubor se úspěšně účastní mnoha tanečních festivalů a soutěží, stejně jako i veřejných vystoupení. Rovněž předtančíme na plesech a u příležitosti různých oslav.
          Taneční soubor se nejen zúčastní vystoupení na různých společenských akcích a plesech, ale také pořádá baletní pohádky pro děti a širokou veřejnost. Byly námi nacvičeny a uvedeny na jevišti tyto pohádky: Sněhurka a sedm trpaslíků, Mrazík, Popelka.
 
OBOR TANEČNÍ
 
 

Mažoretky