Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor ukončil svou činnost

k 30.6.2018 slavnostním koncertem.

 
 

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH V PŘÍBOŘE

Koncerty a festivaly

 

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH PŘÍBOR

      jehož zřizovatelem je Základní umělecká škola v Příboře a Společnost přátel dechového orchestru mladých, byl založen ve školním roce 1973-1974. Zakladatelem a uměleckým vedoucím orchestru byl Ludvík Demel, tehdejší hudební redaktor Čs. rozhlasu v Ostravě a později učitel Základní umělecké školy v Příboře. Orchestr dosáhl velmi dobré interpretační úrovně a řadí se již několik let ke špičce mládežnických orchestrů v ČR. Ročně uskuteční okolo 35 vystoupení. Věk hráčů je od 10 do 25 let, průměr sedmnáct a půl roku. Natáčí v Českém rozhlase. Několikrát účinkoval v pořadech České televize a o zájezdu do Nizozemí byl natočen televizní film. Pravidelně se zúčastňuje přehlídek, festivalů a soutěží, kde získává velmi dobrá umístění. Byl účastníkem festivalů: FIJO Cheb, FEDO Štětí, Ostrava, Kmochův Kolín a Zlín. 20. listopadu 1993 oslavil „Slavnostním koncertem“ 20. Výročí svého založení a své 500. vystoupení uskutečnil 7. května 1995. Uznání získal na 4. mezinárodním festivalu mládežnických orchestrů v Kehlu v Německu v roce 1983 a na mládežnickém mezinárodním festivalu v Purmerendu v Nizozemí v roce 1986. Pěkného úspěchu dosáhl Dechový orchestr mladých na 5. mezinárodním festivalu mládežnických orchestrů v Karlsruhe v roce 1987, kde získal I. místo s vyznamenáním v silné konkurenci. Nezapomenutelným zážitkem zůstane koncert v Paříži pod Eiffelovou věží v roce 1987. V červnu 1991 se mladí příborští muzikanti zúčastnili mezinárodního festivalu ve Švédsku a v roce 1994 zájezdu v Maďarsku. Za své úspěchy byl Dechový orchestr mladých Příbor a jeho umělecký vedoucí Ludvík Demel několikrát odměněn. Z domácích úspěchů jmenujme alespoň 1. místo v ústředním kole soutěže mládežnických dechových orchestrů v Úpici v roce 1989 a dosud největší úspěch v ústředním kole stejné soutěže z roku 1995, kde orchestr nejen obhájil 1. místo ve své kategorii, ale byl vyhlášen absolutním vítězem a získal další dvě ceny – za nejlepší dirigentský výkon a nejlepší výkon sólisty.

    V roce 1996 se novým uměleckým vedoucím orchestru stal Ivo Lacný, ředitel Základní umělecké školy v Příboře. Pod jeho vedením se orchestr zúčastnil festivalů a soutěží v Německu (Bösel – 1997, Stadthagen – 2000), Holandsku (Emen – 1999), Polsku (Lubartow – 1998, Rybnik – 1999), Maďarsku (Székesféhervár – 1996, 2000) a vždy získal 1. místo či umístění ve zlatém pásmu.

    V květnu 1998 navíc zopakoval úspěch v soutěži mládežnických dechových orchestrů a opět obhájil 1. místo mezi českými orchestry.

Dirigent : 

IVO LACNÝ
ZUŠ Lidická 50
Příbor 742 58
Česká republika
tel./fax. : 556/723555
e-mail: zus.pribor@nettle.cz
webové stránky:https://dompribor.sweb.cz/