Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. 

 

ZUŠ Příbor poskytuje základy vzdělání v oborech hudebním, výtvarném a tanečním